رابطه با اسرائیل؛ تفاوت عمان و عربستان چیست؟

با وجود مذموم بودن رفتارهای هم‌گرایانه مسقط با اسرائیل، آیا باید آن را در چارچوبی تحلیل کرد که رفتار هم‌گرایانه عربستان و امارات متحده عربی با این رژیم قابل بررسی است؟

میزبانی از نتانیاهو؛ عمان به دنبال چیست؟

اهداف عمان از دیدار قابوس و نتانیاهو، کمتر تشریح شده  و بیشتر در رسانه، پیامدهای این دیدار و خواسته‌های رژیم صهیونیستی مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوشیده تا به اهداف عمان بپردازد.