روابط بین‌الملل در عصر پساکرونا

اپیدمی ویروس کرونا این پرسش را عیان کرده که روابط بین‌الملل در فضای پساکرونا از چه قواعدی پیروی خواهد کرد و آیا نظم جهانی نسبت به پیش از آن تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده و تأثیر آن در افول هژمونی آمریکا

برای رهبران آمریکایی شکل‌گیری نظام چندقطبی ناگوار است و هژمون دیروز علاقه‌ای به روبرو شدن با بازیگران هم‌وزن خود را ندارد. درصورتی‌که تداوم سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه، موجب تضعیف و افول ایالات‌متحده هدایت خواهد شد.