تغییرات بودجه نظامی آمریکا در ادوار مختلف

ایالات متحده، پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت جهانی ظهور یافت که تلاش داشت در رقابت با شوروری، ایدئولوژی لیبرالیستی خود در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در سطح جهان گسترش دهد. این رقابت ایدئولوژیک، زمینه‌ساز جنگ سرد و بلوک‌بندی در سطح بین‌المللی گردید که یکی از محورهای اصلی آن، رقابت تسلیحاتی و بالا بردن میزان بودجه نظامی آمریکا بوده است.

ایالت متحده آمریکا در بین کشورهای جهان بیشترین بودجه نظامی را به خود اختصاص داده است. به طوری که هزینه های نظامی امریکا در سال 2011 میلادی به مرز 711 میلیارد دلار رسید که این میزان 7/4 % تولید ناخالص داخلی آمریکاست که با توجه به جدول رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ هزینه های نظامی، آمریکا به تنهایی 41% کل هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که چین به عنوان دومین کشور پر هزینه نظامی جهان بر اساس شاخص برابری قدرت خرید[1] 2% از تولید ناخالص داخلی خود یعنی 228 میلیارد دلار در سال 2011 در عرصه نظامی هزینه کرده است که تفاوتی 483 میلیارد دلاری با هزینه های نظامی آمریکا دارد. [2]  نمودار زیر 10 کشور پر هزینه نظامی جهان را به مقیاس میلیارد دلار به تصویر می کشد.

 

source: www.statista.com/statistics/157935/countries-with-the-highest-military-spending

ایالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت جهانی ظهور یافت که تلاش داشت در رقابت با اتحاد جماهیر شوروری ایدئولوژی لیبرالیستی خود در عرصه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ را در سطح جهان گسترش دهد. این رقابت ایدئولوژیک زمینه ساز جنگ سرد و بلوک بندی و یارگیری در سطح بین المللی گردید که یکی از محورهای اصلی آن رقابت تسلیحاتی و بالا بودن میزان بودجه های نظامی آمریکا بوده است. از اینرو به بررسی روند تغییرات بودجه نظامی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم می پردازیم. اطلاعات موجود از جداول تاریخی بودجه دولت آمریکا استخراج شده است.[3]

 

جدول بودجه نظامی آمریکا از جنگ جهانی دوم تا کنون

دوره

رئیس جمهور

سال

بودجه نظامی

(میلیارد دلار)

درصد از

 تولید ناخالص داخلی

دوره

رئیس جمهور

سال

بودجه نظامی

(میلیارد دلار)

درصد از

 تولید ناخالص داخلی

 

جنگ جهانی دوم

روزولت

 

1940

1,660

1.7

جنگ سرد

 

کارتر

1977

97,241

4.9

 

1941

6,435

5.6

1978

104,495

4.7

 

1942

25,658

17.8

1979

116,342

4.7

 

1943

66,699

37.0

ریگان

1980

133,995

4.9

 

1944

79,143

37.8

1981

157,513

 

5.2

 

 

1945

82,965

37.5

1982

185,309

5.7

 

ترومن

 
 

1946

42,681

19.2

1983

209,903

6.1

 

جنگ سرد

 

1947

12,808

5.5

1984

227,411

5.9

 

1948

9,105

3.5

1985

252,743

6.1

 

1949

13,150

4.8

1986

273,373

6.2

 

جنگ سرد

 

جنگ کره

1950

13,724

5.0

1987

281,996

6.1

 

1951

23,566

 7.4

بوش

1988

290,360

5.8

 

1952

46,089

 13.2

جنگ سرد

جنگ خلیج فارس

1989

303,555

5.6

 

آیزنهاور

1953

52,802

 14.2

1990

299,321

5.2

 

جنگ سرد

 

1954

49,266

 13.1

1991

273,285

4.6

 

1955

42,729

 10.8

 

کیلینتون

1992

298,346

4.8

 

1956

42,523

10.0

1993

291,084

4.4

 

1957

45,430

10.1

1994

281,640

4.0

 

1958

46,815

10.2

1995

272,063

3.7

 

1959

49,015

10.0

1996

265,748

3.4

 

1960

48,130

9.3

1997

270,502

3.3

 

کندی

 

1961

49,601

9.4

1998

268,194

3.1

 

1962

52,345

9.2

1999

274,769

3.0

 

1963

53,400

8.9

جنگ ضد تروریسم/عراق/افغانستان

بوش

2000

294,363

3.0

 

جانسون

 

جنگ سرد

جنگ ویتنام

1964

54,757

8.5

2001

304,732

3.0

 

1965

50,620

7.4

2002

348,456

3.3

 

1966

58,111

7.7

2003

404,744

3.7

 

1967

71,417

8.8

2004

455,833

3.9

 

1968

81,926

9.4

2005

495,308

4.0

 

نیکسون

1969

82,497

8.7

2006

521,827

4.0

 

1970

81,692

8.1

2007

551,271

4.0

 

1971

78,872

7.3

اوباما

2008

616,073

4.3

 

1972

79,174

6.7

2009

661,049

4.7

 

1973

76,681

5.9

2010

693,586

4.8

 

فورد

1974

79,347

5.5

2011

705,625

4.7

 

1975

86,509

5.5

2012

716,300

4.6

 

جنگ سرد

1976

89,619

5.2

2013

701,767

4.3

 

 

بر اساس اطلاعات گردآوردی شده در جدول بالا می توان مشاهده کرد که بودجه نظامی آمریکا دردوران جنگ سرد و بویژه فاصله سال های 1943 تا 1945 به طور متوسط 37.5 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داده است و بعد از جنگ جهانی دوم تا مقطع جنگ کره به شدت کاهش یافته است و مجددا در دوران جنگ کره بین سال های 1952 تا 1954 افزایش یافته و به میانگین 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین بر اساس داده های جدول فوق می توان جهت گیری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را در موضوع افزایش و کاهش بودجه نظامی نیز تشخیص داد. به نحوی که به غیر از سال های جنگ عموما دموکرات ها تمایلی برای افزایش بودجه نظامی نداشته و حتی تلاش در جهت کاهش ان نیز داشته اند به طور مثال دوران کارتر، کلینتون و اوباما بودجه نظامی کاهش یافته است. البته اوباما به دلیل پایان نیافتن جنگ افغانستان و عراق ناگزیر از پرداخت هزینه های جنگ بوده است اما سیاست اعلامی وی در جهت کاهش بودجه نظامی آمریکا بوده است. این در حالی است که جمهوری خواهان بودجه های نظامی را افزایش داده اند به عنوان مثال در دوران ریگان و بوش پسر بودجه های نظامی افزایش یافته است. جهت درک بهتر روند تاریخی افزایش و کاهش بودجه نظامی آمریکا از سال 1940 تا کنون به نمودار زیر باید توجه کرد.

 

 

 

طبق قانون کاهش بودجه های دولت آمریکا جهت کاهش بدهی های دولت که در سال 2011 به تصویب رسید بودجه ی نظامی آمریکا نیز باید تا سال 2021 نیز 487 میلیون دلار کاهش یابد[4] بر این اساس سال های آینده سال هایی است که بودجه نظامی امریکا کاهش پیدا خواهد کرد نمودار زیر میزان کاهش بودجه نظامی آمریکا(ضلع چپ) و همچنین پرسنل فعال نظامی(ضلع راست) را نشان می دهد. بر اساس اطلاعات نمودار زیر بودجه نظامی و پرسنل فعال نظامی آمریکا از سال 2010 تا سال 2015 حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت و ازآن پس تا سال 2021 نیز این سطح از بودجه ثابت مانده و افزایش چشمگیری نخواهد داشت.

 

 

Source: http://csis.org/files/publication/121018_Murdoch_DefenseBudget_Commentary.pdf

بررسی توزیع بودجه دفاعی آمریکا در 8 بخش که در ذیل آمده است از 1962 تا 2009 را می توان در جداول 6 گانه ذیل مشاهده کرد.[5]  اطلاعات موجود از جداول تاریخی بودجه دولت آمریکا استخراج شده است.

  • پرسنل نظامی(Military Personnel)
  • عملیات و نگهداری،(Operation and Maintenance)
  • خرید تجهیزات و ادوات،( Procurement)
  • پژوهش و آزمایش های تحقیقاتی، (Research, Development, Test, and Evaluation)
  • ساخت و ساز نظامی،( Military Construction)
  • هزینه های مسکن خانواده های نظامیان، (Family Housing)
  • فعالیت های هسته ای (Atomic energy defense activities)
  • فعالیت های دفاعی(Defense-related activities)

از 1962 تا 1970

(ارقام بر حسب «میلیون دلار» می باشد)

از 1971 تا 1977

از 1978 تا 1985

از 1986 تا 1993

از 1994 تا 2001

از 2002 تا 2009

 

کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل را می توان در جدول و نمودار زیر مشاهده کرد.[6]


[1] . Purchasing power parity

[2] . SIPRI Yearbook 2012

[3] . http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/hist.pdf

[4] . http://csis.org/files/publication/121018_Murdoch_DefenseBudget_Commentary.pdf

[5] . http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/hist.pdf

[6] . http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf

ارسال دیدگاه