شارلاتانیسم مطبوعاتی-2

کوچکترین گفت‌و‌گوی جنجالی از پایین‌ترین مقامات اجرایی و سیاسی نظام، مدتهای مدیدی به خوراکی مناسب برای سایت‌ها و مطبوعات غربی مبدل می‌شود. مدتها روی آن بحث می‌کنند و به بسترسازی فتنه‌های جدید می‌پردازند. ولی از این طرف، نه تنها کلمه‌ای از سخنرانی مقام معظم رهبری در این اجلاس (علما و بیداری اسلامی) را انعکاس ندادند بلکه حتی کلیت این اجلاس را... شامل بایکوت خبری ناجوانمردانه خود قرار می‌دهند.

در یادداشت قبل سعی نگارنده بر این بود تا به ذکر قسمتهایی ازسانسور مطبوعاتی غرب و کشورهای مرتجع خلیج فارس در قبال پرونده هسته‌ای ایران بپردازد.

گفتیم که این سانسور شامل بایکوت خبری کامل ،تحریف واقعیت ،برجسته سازی حاشیه برای کم اهمیت نشان دادن اصل ماجرا ،گفتن بیشتر واقعیت و ذکر نکته‌ای خلاف واقع برای تحت تاثیر قرار دادن اصل ،نمونه‌هایی از این شارلاتانیسم مطبوعاتی است.

اما گویا این سانسور مطبوعاتی هر روز دامنه‌ای فراتربه خود  میگیرد و شواهد جدیدی برای این مدعا پیدا میشوند.

هفته گذشته شاهد افتتاحیه اجلاسی مهم مانند بیداری اسلامی و علما بودیم.مراسمی که برای واقعه ای بزرگ برگزار شده .واقعه ای که به فرموده رهبر انقلاب “اگر در مسیر درست خود هدایت شود میتواند به تمدن بزرگ اسلامی بینجامد”.

اما نکته قابل توجه در این مساله عدم پوشش و بایکوت خبری کل این اجلاس در مطبوعات غربی و بوقهای تبلیغاتی امپریالیسم می‌باشد.

کوچکترین گفت و گوی جنجالی از پایین‌ترین مقامات اجرایی و سیاسی نظام مدتهای مدیدی تیتر خبری این سایتها و مطبوعات می‌شود و به خوراکی مناسب برای آنها مبدل می‌شود .مدتها روی آن بحث می‌کنند و به بستر سازی فتنه‌های جدید می‌پردازند،ولی از این طرف نه تنها کلمه ای از سخنرانی مقام معظم رهبری در این اجلاس را انعکاس ندادند بلکه حتی کلیت این اجلاس را شامل بایکوت خبری ناجوانمردانه خود قرار می‌دهند.

اما در پس این حذف خبری  نکاتی شگرف وجود دارد که در نشان دادن راه به اهل بصیرت بی تاثیر نیست.

1-اولا نشان میدهد نفس بیداری اسلامی برای غرب ،بر خلاف ژست دموکراسی خواهانه آن سمی است مهلک.سمی که باعث  اضمحلال رژیمهای مرتجع خلیج فارس شده و باعث روی کار آمدن دولتی اسلامی -نه اسلام ارتجاعی- بلکه اسلام ناب محمدی و برچیده شدن اسباب استعمار نوین دولتهای غربی میشود.

2- به نظر نگارنده هدف نهایی این اجلاس که همانا -به قول فرمایش مقام معظم رهبری- جلوگیری از انحراف بیداری اسلامی است ضربه ای بس مهلک تر از ضربه اول به پیکره نیمه جان غرب میزند.پیکره ای غرق در مشکلات اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی که در پیچ تاریخی مهم اسلامی ،نایی برای حرکت ندارد.

اینجاست که پنجه‌ی جاسوسی غرب که همانا رسانه های آنهاست وارد عمل شده و اخباری مانند نوار هشت میلیونی یکی از مقامات ارشد اجرائی کشور را تیتر خبرگزاری سلطنتی بریتانیای کبیر می‌کنند.

3- نشان دادن اهدافی غیر از هدف اصلی که همانا شکل گیری تمدن بزرگ اسلامی است از دیگر شگردهای تبلیغاتی مزدبگیران بهایی کاخ باکینگهام می‌باشد.اهدافی مانند انقلاب گرسنگان در مصر -که جزو خطرات موجود و بالقوه این کشور اسلامی میباشد- برای تحریف هدف نهایی است.

اما این غولهای رسانه ای برای سرپوش نهادن به جنایات رژیم صهیونیستی و صلح خاورمیانه قطعا به بن بست می‌رسند چرا که این وعده الهی است که «لینصرن اله من ینصره ان الله لقوی عزیز».

ارسال دیدگاه