تاثیرات دوسویه مذاکرات و انتخابات

اخبار دریافتی از اجلاس جی 8 حکایت از آن دارد که وزرای خارجه این کشورها تصمیمی مبنی بر توقف مذاکرات با کشورمان تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران دارند.

اخبار دریافتی از اجلاس جی 8 حکایت از آن دارد که وزرای خارجه این کشورها تصمیمی مبنی بر توقف مذاکرات با کشورمان تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران دارند.

بر این اساس باید گفت با بررسی سناریوی غربی ها در بحث مذاکرات در ماه های گذشته که هدف اصلی آن تاثیر بر جامعه ایران بوده است، به نظر می رسد طرف های مذاکره کننده انتظار داشتند اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، جامعه را به سمت واگرایی با سیاست های نظام بکشاند و در نهایت این واگرایی منجر به ورود طرف غربی با موضعی برتر در مذاکرت و همچنین عقب نشینی جمهوری اسلامی در موضوع پرونده هسته ای شود. آنها امیدوار بودند با ادعای امتیازدهی و پیشنهادات سازنده به همراه فضاسازی رسانه ای، ایران را متمایل به عقب نشینی از حقوق خود کنند. اما با توجه به مذاکرات آلماتی 2 باید گفت این فضا برای طرف غربی ایجاد نگشت و آنها شرایط را برای پیروزی مطلوب نمی بینند.

لذا با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، غربی ها با طراحی سناریوهای مختلف در قبل، حین و بعد از انتخابات از قبیل تلاش برای چالش ضدامنیتی و احیای فتنه، تلاش برای ایجاد گسست در حاکمیت و… به دنبال گره زدن مذاکرات هسته ای با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران اند. بطوری که امیدوارند هم افزایی این دو موضوع اثرگذاری مطلوبی بر جمهوری اسلامی داشته باشد.

به نظر می رسد غربی ها با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و القای بی نتیجه بودن مذاکرات به دنبال تغییر نگرش و ذائقه انتخاباتی جامعه ایرانی هستند تا در محصول این فرایند، بر سرکار آمدن چهره‌های متمایل به غرب در ایران، برداشت شود. به عبارت دیگر افزایش فشار و انتظار مذاکره برای دولت بعدی به گزینه مطلوب غرب که خواستار مذاکره با آمریکا و گفتمان سازش می باشد، منتهی خواهد شد.

از طرف دیگر برنامه ریزی دشمن برای اقدامات ضد امنیتی و استفاده از فضای هیجانی انتخابات مانند آنچه در فتنه 88 شاهد آن بودیم به نوعی در مذاکرات نتیجه گذار خواهد بود و موضع ایران را تضعیف می نماید چراکه در سال 88 نیز تا مدت ها دیپلماسی جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داشت.

بنابراین اثرگذاری بر نتیجه انتخابات برای رای آوردن گزینه مطلوب غرب و همچنین استفاده از اقدامات ضد امنیتی در بستر انتخابات برای تضعیف موضع ایران در روند مذاکرات، از مهمترین دلایل تعویق مذاکرات تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می شود.

ارسال دیدگاه