5+3، سناریویی آمریکایی

طرح موضوع ورود کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه به مذاکرات ایران و 1+5 در درجه اول برای این دو کشور به این لحاظ قابل اهمیت خواهد بود که با توجه به ناکامی سیاست های این دو کشور در منطقه، ورود عربستان و ترکیه به مذاکرات ایران یک پیروزی مقطعی برای این دو کشور به همراه خواهد داشت بطوری که با ایفای نقش بیشتر در منطقه به نوعی وجهه و اعتبار بین المللی... بیشتری کسب خواهند کرد.

به نقل از روزنامه ملیت چاپ ترکیه ، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه این کشور که هفته گذشته برای حضور در چهل و نهمین کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود، با بیان پیشنهاد عجیبی گفت: ترکیه و عربستان سعودی با چارچوب 3+5 در مذاکرات ایران حضور یابند. طی این پیشنهاد، وزیر خارجه ترکیه حق مشارکت کامل این کشور را در مذاکرات ایران و 1+5 خواستار شد.

طرح موضوع ورود کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه به مذاکرات ایران و 1+5 در درجه اول برای این دو کشور به این لحاظ قابل اهمیت خواهد بود که با توجه به ناکامی سیاست های این دو کشور در منطقه، ورود عربستان و ترکیه به مذاکرات ایران یک پیروزی مقطعی برای این دو کشور به همراه خواهد داشت بطوری که با ایفای نقش بیشتر در منطقه به نوعی وجهه و اعتبار بین المللی بیشتری کسب خواهند کرد.

باید گفت با ورود عربستان و ترکیه به مذاکرات عملا” وزن سیاست های آمریکا در طرف میز غربی  پررنگ تر می شود چراکه این دو کشور قطعا” در سیاست های خود مستقل عمل نخواهند کرد و رای آنها به سبد طرف آمریکایی ریخته خواهد شد.

همچنین در بعد منطقه‌ای می‌توان گفت که شکست های پی در پی ترکیه و عربستان در مسئله سوریه به نفع محوری که ایران رهبری آنرا به عهده دارد، باعث شده که این دو کشور بدنبال یک اهرم فشار برای مهار آبرومندانه پروژه سوریه باشند. اهرمی که بتواند موازنه منفی در مقابل اهرم قدرت ایران در مسائل سوریه ایجاد نماید.

از سوی دیگر به نظر می رسد طرح ورود این دو کشور به روند مذاکرات طرحی آمریکایی بوده و مطلوب ایالات متحده می باشد چراکه آمریکایی ها که به دنبال شکست مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن می باشند با افزایش تعداد طرف های مذاکره کننده و با شلوغ کردن فضای مذاکرات به نوعی به این هدف دست خواهند یافت.

تمایل ایالات متحده در فرسایشی شدن مذاکرات و تلاش برای بی نتیجه شدن آن از طرق مختلف از آنجایی نشات می گیرد که آنها به دنبال حل مسئله ایران از طریق 1+1 و مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی می باشند، مسئله ای که در بغداد و مسکو نیز بطور ضمنی به آن اشاره شده بود. به نظر می رسد با ورود دیگر کشورها به مذاکرات و به تبع آن فرسایشی شدن و بی نتیجه ماندن روند مذاکرات، آمریکایی ها به دنبال القای این مطلب هستند که تنها راه حل برون رفت برای ایران مذاکره مستقیم با ایالات متحده خواهد بود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران معتقد است که روند مذاکرات باید از مجرای 1+5 صورت گیرد و هر اقدامی از جمله ورود کشورهای دیگر و همچنین طرح مسایل دیگری مانند 1+1 و مذاکره مستقیم با ایالات متحده که باعث انحراف روند طبیعی مذاکرات می شود، به سود جمهوری اسلامی نخواهد بود.

ارسال دیدگاه