رصد و برآورد رخدادی تحولات سوریه-17

از تاریخ دوازدهم الی هجدهم اسفندماه، اتفاقات مهم تحولات سوریه، متوقف شدن حمایت‌های مالی قطر از مخالفان سوری در پی شدت گرفتن اختلافات، افزایش حملات تروریستی در مرزهای سوریه و ناکامی اتحادیه عرب در واگذاری کرسی سوریه به مخالفان نظام سوریه بود. با توجه به اخبار این هفته و هفته‌های گذشته برآورد می‌شود کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان سوری ادامه داشته باشد. همچنین واگذاری کرسی اتحادیه عرب به مخالفان سوریه دور از ذهن نیست.

از تاریخ دوازدهم الی هجدهم اسفندماه، اتفاقات مهم تحولات سوریه، متوقف شدن حمایت‌های مالی قطر از مخالفان سوری در پی شدت گرفتن اختلافات، افزایش حملات تروریستی در مرزهای سوریه و ناکامی اتحادیه عرب در واگذاری کرسی سوریه به مخالفان نظام سوریه بود. با توجه به اخبار این هفته و هفته‌های گذشته برآورد می‌شود کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان سوری ادامه داشته باشد. همچنین واگذاری کرسی اتحادیه عرب به مخالفان سوریه دور از ذهن نیست.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه