رصد و برآورد رخدادی تحولات سوریه-24

پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، همچنان صادرات نفت سوریه توسط مخالفان ادامه داشته باشد. هچنین تروریست‌های سوری به حملات شیمیایی و همینطور تعرض به مناطق زیارتی و عمومی سوریه ادامه دهند ...

از تاریخ سی‌ویکم فروردین الی ششم اردیبهشت‌ماه، مهمترین اخبار سوریه عبارت بودند از:

افزایش کمک‌های مالی ایالات متحده امریکا به معارضان سوری، انتخاب “جورج صبرا” به عنوان رییس جدید ائتلاف معارضان سوری و نهایتاً افزایش صادرات نفت سوریه توسط مخالفان سوری.

پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، همچنان صادرات نفت سوریه توسط مخالفان ادامه داشته باشد. هچنین تروریست‌های سوری به حملات شیمیایی و همینطور تعرض به مناطق زیارتی و عمومی سوریه ادامه دهند …

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه