هفته‌ی چهارم تیرماه

در این هفته، پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده منتظر تشکیل کابینه دولت جدید ایران باشد و در این مدت تحریم‎ها را ثابت نگه داشته است و نیز برآورد می‌شود پس از تشکیل کابینه، تحریم را افزایش دهد و خواستار عقب‌نشینی از سمت ایران باشد.

در این هفته، پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده منتظر تشکیل کابینه دولت جدید ایران باشد و در این مدت تحریم‎ها را ثابت نگه داشته است و نیز برآورد می‌شود پس از تشکیل کابینه، تحریم را افزایش دهد و خواستار عقب‌نشینی از سمت ایران باشد.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه