هفته‌ی سوم مردادماه

روند تحریم ها مانند هفته های گذشته دنبال خواهد شد که نشان از فشار ایالات متحده بر ملت ایران برای عقب نشینی دولت جدید در عرصه دیپلماسی دارد

روند تحریم ها مانند هفته های گذشته دنبال خواهد شد که نشان از فشار ایالات متحده بر ملت ایران برای عقب نشینی دولت جدید در عرصه دیپلماسی دارد

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه