همگرایی و واگرایی بازیگران بحران سوریه

یکی از موضوعات مهم در بررسی بحران جاری در سوریه، آشنایی با بازیگران دخیل در این بحران است. آشنایی با گروه‌های درگیر در سوریه و نسبت آن‌ها با یکدیگر، عمق بیشتری به فهم خبرهایی می‌دهد که هر روزه از این منطقه به سراسر جهان ارسال می‌شود.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه و بررسی بحران جاری در سوریه، آشنایی با بازیگران دخیل در این بحران است. آشنایی با گروه‌های درگیر در سوریه و نسبت آن‌ها با یکدیگر، عمق بیشتری به فهم خبرهایی می‌دهد که هر روزه از این منطقه به سراسر جهان ارسال می‌شود.

«مرکز سیاست دو حزبی» ایالات متحده امریکا اقدام به انتشار جدولی از نسبت گروه‌ها و بازیگران درگیر در بحران سوریه نموده است که اندیشکده راهبردی تبیین نیز اقدام به ترجمه و بازتولید این جدول و انتشار آن در وب سایت خود نمود.

مطالب منتشر شده در جدول و ذیل آن از نظر اندیشکده راهبردی تبیین دارای ایراد و نقص فنی است و انتشار این مطلب در سایت اندیشکده به معنای تأیید محتوای آن نیست.

اندیشکده راهبردی تبیین در آینده‌ی نزدیک اقدام به انتشار جدول واگرایی و همگرایی گروه‌ها و بازیگران درگیر در بحران سوریه با نظر کارشناسان و پژوهشگران خود خواهد کرد.

دریافت جدول

ارسال دیدگاه