امید و نشاط عمومی؛ سازوبرگ پیشرفت

دشمنان نظام جمهوری اسلامی به این واقعیت پی برده اند که یکی از راهکارهای اصلی که از طریق آن می توانند به ایران اسلامی صدمه وارد نمایند، القای یاس و ناامیدی است؛ مغالطه در تحلیل کژکارکردی‌های داخلی و نادیده گرفتن نقاط قوت و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در تریبون‌ رسانه‌ها، سیاه‌نمایی ضعف‌ها و نارسایی‌ها و نیز بحران نمایی، از جمله این راهکارها به شمار می آید.

یادداشتی پیرامون سفر اخیر مقام معظم رهبری (مدظله) به استان خراسان شمالی

مساله امید و نشاط عمومی

” يك گروه كوهنورد را در نظر بگيريد كه مي خواهند خودشان را برسانند به قله‌ى برجسته‌ى اين كوه كه داراى منافع است، داراى افتخار است. همّ آنها در درجه‌ى اول، پيش رفتن و كار كردن و تلاش كردن است. البته در راه ممكن است مشكلاتى پيش بيايد، خطرهائى وجود دارد. آنچه براى آنها در درجه‌ى اول ضرورى است، عبارت است از اينكه تلاش كنند، كار كنند، تحرك داشته باشند، عزم راسخ داشته باشند، اميد خود را از دست ندهند، نسبت به رسيدن به اهداف نااميد نشوند، صبر داشته باشند، برنامه‌ريزى داشته باشند، هشيارى و آمادگى براى مواجهه‌ى با مشكلات داشته باشند.”[1]

سفر مقام معظم رهبری (مدظله) به استان خراسان شمالی نکات بسیار مهم و قابل توجهی را به همراه داشت، یکی از این نکات، تاکید مکرر بر عنصر “امید و نشاط عمومی” برای رسیدن به پیشرفت و تمدن نوین اسلامی در تقریبا اکثر بیانات ایشان می باشد.

ایشان امید و نشاط عمومی را یکی از چهار عنصر اصلی سازو برگ حرکت مردم ایران بر می شمارند: ” سازوبرگ اصلى اين حركت عظيم و بزرگ عبارت است از همين عزم راسخ، همين اميد، همين كار و تلاش پيگير، همين برنامه‌ريزى، همين آمادگى و هشيارى. اگر اين سازوبرگ اصلى وجود داشت، اگر اين اركان اصلى را دارا بود، اين مجموعه‌اى كه دارد حركت ميكند – در مثال ما، كوهنوردان؛ و در واقعيت، ملت ايران – بر تمام مشكلات فائق مى‌آيد و مي تواند همه‌ى دشمنان خود را به زانو در بياورد. اساس، اين است. اگر اين سازوبرگ وجود داشته باشد، هيچ مشكلى به معناى واقعىِ كامل، مشكل نيست؛ هيچ خطرى خطر نيست. خطر واقعى چيست؟ خطر واقعى اين است كه ملت اين سازوبرگ اصلى را از دست بدهد؛ يعنى روحيه‌ى كار و تلاش را از دست بدهد، دچار تنبلى شود؛ روحيه‌ى اميد را از دست بدهد، دچار يأس شود؛ صبر و مقاومت را از دست بدهد، دچار شتابزدگى شود؛ برنامه‌ريزى را فراموش كند، دچار بى‌برنامگى و سردرگمى شود؛ اينها خطر است.”[2]

القای یاس؛ راهکار اصلی دشمن

دشمنان نظام جمهوری اسلامی نیز به این واقعیت پی برده اند که یکی از راهکارهای اصلی ای که می توانند به ایران اسلامی صدمه وارد نمایند القای یاس و ناامیدی می باشد؛ لذا به طرق مختلف سعی می نمایند این روحیه را بین مردم تزریق نمایند. سابقه تاریخی کشور نیز گواه این مطلب است.

مغالطه در تحلیل کژکارکردی‌های داخلی و نادیده گرفتن نقاط قوت و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در برخی تریبون‌های رسانه‌ها و محافل سیاسی، سیاه‌نمایی ضعف‌ها و نارسایی‌ها و  بحران نمایی از جمله راهکارهای نظام سلطه برای از بین بردن نشاط عمومی بوده است.

برای نمونه در مدت اخیر با متهم کردن جمهوری اسلامی به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای و نقض جدّی حقوق بشر ضد جمهوری اسلامی، موج تکراری تهدید ایران به حمله‌ی نظامی با هدف هر چه بحرانی کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور و برخی التهاب آفرینی‌های داخلی از قبیل ایجاد نوسان و التهاب در بازار ارز، جزء سناریوهای آنها جهت رسیدن به سیاست مذکور می باشد.

ایجاد تردید در آمارهای رسمی و زیر سؤال بردن مراجع متولی ارائه‌ی آمار، ارائه‌ی مغاله های آماری، تعمیم یک کاستی و یا یک مشکل جزئی به کل سیستم به طوری که وانمود شود در ساختار و روند کلی خود دچار بحران شده است، از معمول‌ترین شیوه‌ها برای فریب افکار عمومی و وارونه‌نمایی حقایق می باشد.

ارائه‌ی آمارهای عجیب از وضعیت اقتصادی، ارائه‌ی مقایسه‌های ناقص در مورد مسائل اقتصادی حال حاضر با گذشته یا با کشورهای توسعه یافته، آمارهای استقرایی بدون در نظر گرفتن جمیع جهات از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و دروغ‌پردازی از جمله مظاهر سیاه‌نمایی و مغالطه در توضیح وضع اقتصادی و اجتماعی است.

زیر سؤال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی، القای شکاف میان مردم و حاکمیت و تخریب وجهه‌ی الگو بودن و الهام بخشی ایران در منطقه و جهان، مهم‌ترین اهدافی است که دشمنان از بزرگ‌نمایی مشکلات و ترسیم چشم‌انداز تیره و تار از کشور دنبال می‌کنند.

رهبر معظم انقلاب (مدظله) با گوشزد کردن این مطلب، به خوبی نقشه دشمنان را تبیین می نمایند: ” مطمئناً يك نقطه‌ى مورد نظر دشمنان پيشرفت اين كشور اين است كه به ملت ما حالت خمودگى بدهند؛ يعنى همين شور و نشاط را خاموش كنند، اين شعله را فروبنشانند. نبايد تسليم اين خواست مغرضانه و خصمانه‌ى دشمنان شد. اينكه شما مشاهده ميكنيد صدها مركز راديوئى و تلويزيونى، بعلاوه‌ى صدها مراكز گوناگون سايبرى و محيط مجازى در نقاط مختلف دنيا دارند تلاش ميكنند تا پيام يأس و نااميدى را به اذهان ملت ما تلقين كنند، به خاطر همين است. وقتى نااميدى به وجود آمد، وقتى يأس وجود داشت، نشاط از بين ميرود و شور و تحرك خاموش ميشود. يكى از اصلى‌ترين عوامل تبليغات گوناگون امپراتورى خبرى دنيا همين است كه جوانان ما را از تلاش و حركت – كه ناشى از شور و آرمانخواهى آنهاست – باز بدارد.”[3]

“يكى از چيزهاى اساسى‌اى كه امروز ميتواند ضد اين تحرك عمل كند و متأسفانه به وسيله‌ى باندهاى مرموز توسعه داده ميشود، مواد مخدر است. به اعتقاد بنده، خود جوانها بايد با همان شور و نشاطى كه اشاره كرديم، با مواد مخدر مبارزه كنند. آنها ميخواهند جوانهاى ما را اسير كنند؛ حالت تخديرشدگى، بى‌تفاوتى و به‌زمين‌خوردگى را بر جوانان ما تحميل كنند. آن كه بايد در مقابل اين توطئه با استحكام بايستد، در درجه‌ى اول، خود جوانها هستند. البته مسئولين دولتى مسئوليت دارند، دستگاه‌هاى ذى‌ربط مسئوليت دارند، اما هيچ عاملى به قدر عامل درونىِ مردم نميتواند در مقابل اينگونه انحرافها بايستد و مقاومت كند.”[4]

همچنین همراهی برخی عناصر داخلی با دشمنان خارجی نیز در سفر اخیر مورد عتاب رهبری قرار می گیرد: ” البته متأسفانه بعضى از تريبون‌دارهاى داخل هم بر طبق ميل دشمن – نميگوئيم عمداً؛ غفلتاً – حرف ميزنند. بعضى‌ها خودشان خسته شده‌اند، ميگويند مردم خسته‌اند! مردم خسته نيستند. مردم در ميدان و در صحنه حاضرند؛ آماده‌ى كارند. بايد ميدان را براى مردم آماده كرد، باز كرد، آن وقت مى‌بينيد كه مردم هر جائى كه احساس كنند وظيفه‌اى وجود دارد، با چه انگيزه‌اى، با چه اهتمامى، با چه عزم راسخى وارد ميشوند؛ همچنان كه امروز هم وارد شده‌اند.”[5]

راهکار مقابله؛ تبیین واقعیت ها

یکی از عمده ترین راهکارهای مقابله با این ترفند دشمن، بیان واقعیت ها و نقاط قوت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقام معظم رهبری (مدظله) در سالیان اخیر با بر شمردن نقاط قوت نظام اسلامی سعی بر ناکارآمد کردن تلاش دشمنان نموده اند. مختصری از نقاط قوتی که ایشان در این سالیان بر شمرده اند، عبارتند از:

– غلبه‌ بر همه‌ى چالشهاى سياسى و نظامى و امنيتى و اقتصادى

– قدرت سياسى، قدرت تأثيرگذارى بر تحولات دنيا و حضور در فعل و انفعالات منطقه‌ى خودمان، بلكه ديگر مناطق جهان

– حجم خدمات عمرانى و آبادانى در اين كشور

– شتاب علمى كشور

– مردم‌سالارى اسلامى

– انگيزه‌ها و شعارهاى انقلابى مردم

– تهذيب و تطهير روحيه مردم

– اقليم متنوع، كشور وسيع، طبيعتِ خوب، معدنِ خوب، مردمِ خوب، استعدادِ خوب، مسئولان دلسوز مردمى، نيروهاى مسلحِ پاى كار و آماده و شجاع، روحانيت فاضل و دلسوز و علاقه‌مند و دانشگاه‌ها و مدارس پر جمعيت

– و …

در پایان آنچه قابل ذکر می باشد این است که در این مقطع حساس و تاریخی جمهوری اسلامی ایران، حفظ روحیه امید و نشاط عمومی در بین مردم و مسئولین بیش از پیش رخ می نماید؛ ” توصيه‌ى من هم اين است: فراموش نكنيم كه كار، تلاش، اميد، صبر و برنامه‌ريزى، لازمه‌ى حركت از اين مسيرهاى مهم است. مسيرى كه ما داريم حركت ميكنيم، مسير مهمى است؛ يك مسيرى است كه ميتواند تاريخ جهان را متحول كند؛ كما اينكه دارد تاريخ منطقه را متحول ميكند؛ مى‌بينيد.”[6]

—————————————-

منابع:

[1] بيانات در اجتماع مردم بجنورد

[2] همان

[3] بيانات در اجتماع مردم اسفراين‌

[4] همان

[5] بيانات در اجتماع مردم شيروان‌

[6] بيانات در اجتماع مردم بجنورد

ارسال دیدگاه