شناخت گروه‌های فلسطینی

تاریخ پرفراز و نشیب فلسطین طی 60 سال گذشته، موجب رویش و افول جنبش‌ها و گروه‌های مختلفی با نگرش‌ها و تاثیرگذاری‌های متفاوت شده است. به دلیل آنکه فلسطینیان تاکنون موفق به تشکیل یک دولت کامل و مقتدر طبق توافقنامه اسلو نشده‌اند، لذا هم‌چنان جنبش‌ها و گروه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران سیاسی عمل می‌کنند.

تاریخ پرفراز و نشیب فلسطین طی 60 سال گذشته، موجب رویش و افول جنبش‌ها و گروه‌های مختلفی با نگرش‌ها و تاثیرگذاری‌های متفاوت شده است. به دلیل آنکه فلسطینیان تاکنون موفق به تشکیل یک دولت کامل و مقتدر طبق توافقنامه اسلو نشده‌اند، لذا هم‌چنان جنبش‌ها و گروه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران سیاسی عمل می‌کنند.

ما در این گزارش، به بررسی کلی و مختصر تاریخچه و اصول گروه‌های مطرح و تاثیرگذار فلسطینی خواهیم پرداخت. گروه‌هایی که در گزارش مذکور به آن‌ها پرداخته خواهد شد عبارت‌اند از:

1. حماس؛

2. جهاد اسلامی؛

3. فتح؛

4. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین؛

5. صابرین؛

6. جهاد اسلامی مناطق 1948؛

7. سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف).

ارسال دیدگاه