پرده‌برداری از نسل‌های آینده‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای

در تیرماه سال جاری درگاه خبری دانشگاه معتبر «ام.آی.تی» گزارشی را منتشر ساخت که حاکی از تحول در نسل‌های آتی نیروگاه‌های هسته‌ای بود. در این گزارش از نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای پرده‌برداری شده و ساختار و کارکرد کلی آن‌ها شرح داده می‌شود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا متن «برجام» اجازه تحقیق و توسعه چنین نیروگاه‌هایی را به ما خواهد داد؟
در تیرماه سال جاری درگاه خبری دانشگاه معتبر «ام.آی.تی» گزارشی را منتشر ساخت که حاکی از تحول در نسل‌های آتی نیروگاه‌های هسته‌ای بود. در این گزارش از نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای پرده‌برداری شده و ساختار و کارکرد کلی آن‌ها شرح داده می‌شود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا متن «برجام» اجازه تحقیق و توسعه چنین نیروگاه‌هایی را به ما خواهد داد؟

در تیرماه سال جاری درگاه خبری دانشگاه معتبر «ام.آی.تی» گزارشی را منتشر ساخت که حاکی از تحول در نسل‌های آتی نیروگاه‌های هسته‌ای بود. در این گزارش از نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای پرده‌برداری شده و ساختار و کارکرد کلی آن‌ها شرح داده می‌شود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا متن «برجام» اجازه تحقیق و توسعه چنین نیروگاه‌هایی را به ما خواهد داد؟

ارسال دیدگاه