استقرار خودروهای زرهی آمریکا در مرز اردن با سوریه

تصاویر گرفته شده توسط پهباد های حزب الله از مرز اردن با سوریه. بیش از ۴۰۰ خودروی زرهی آمریکایی در این منطقه مستقر شده اند

تصاویر گرفته شده توسط پهباد های حزب الله از مرز اردن با سوریه. بیش از ۴۰۰ خودروی زرهی آمریکایی در این منطقه مستقر شده اند

ارسال دیدگاه