طرحی ضد ایرانی

چهار قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ضد ایرانی معرفی کرده‌اند که خواستار تحریم «اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌هایی است که به حماس، جهاد اسلامی فلسطین یا وابستگان آنها کمک می‌کنند.»

چهار قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ضد ایرانی معرفی کرده‌اند که خواستار تحریم «اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌هایی است که به حماس، جهاد اسلامی فلسطین یا وابستگان آنها کمک می‌کنند.»

ارسال دیدگاه