انفجار در نزدیکی سفارت ایران در کابل

حداقل 80 کشته و 300 زخمی در انفجاری در نزدیکی سفارت ایران در کابل
حداقل 80 کشته و 300 زخمی در انفجاری در نزدیکی سفارت ایران در کابل

حداقل 80 کشته و 300 زخمی در انفجاری در نزدیکی سفارت ایران در کابل

ارسال دیدگاه