جدیدترین آمار تلفات جنگ یمن

ایندیپندنت: تاکنون 10 هزار نفر در یمن کشته شده اند. دو سوم مردم یمن از قحطی رنج می برند. 7 میلیون نفر دچار سوء‌تغذیه حاد هستند. هر 10 دقیقه، یک کودک یمنی می میرد. 150 هزار نفر گرفتار وبا هستند
ایندیپندنت: تاکنون 10 هزار نفر در یمن کشته شده اند. دو سوم مردم یمن از قحطی رنج می برند. 7 میلیون نفر دچار سوء‌تغذیه حاد هستند. هر 10 دقیقه، یک کودک یمنی می میرد. 150 هزار نفر گرفتار وبا هستند

ایندیپندنت: تاکنون 10 هزار نفر در یمن کشته شده اند. دو سوم مردم یمن از قحطی رنج می برند. 7 میلیون نفر دچار سوء‌تغذیه حاد هستند. هر 10 دقیقه، یک کودک یمنی می میرد. 150 هزار نفر گرفتار وبا هستند

ارسال دیدگاه