تحریم های جدید علیه ایران

سنا برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران آماده می شود
سنا برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران آماده می شود

میچ مک کانل رهبر اکثریت سنا اعلام کرد که «قانون فعالیتهای ثبات زدای ایران» که براساس آن قرار است تحریمهای جدیدی علیه این کشور اعمال شود روز چهارشنبه در سنا به رای گذاشته می‌شود

#دوباره_اتهام
#دوباره_تحریم

?پیوند خبر هیل:
Goo.gl/XR4UJe

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه