مهمترین استدلال مثبت و منفی در مورد 2030

علی رغم اینکه تاریخ تصویب و ابلاغ اسناد #2030 از حدود دو سال قبل آغاز شده اما در دو ماه اخیر با موضع گیری نخبگان و مسئولین و نظرات مثبت و منفی متعدد کارشناسان نسبت به این اسناد، #2030 از یک مسئله ی محدود و تخصصی به یک مسئله ی #عمومی و #اجتماعی_سیاسی تبدیل شده است.

مهمترین_استدلال_موافقان_2030 عمدتاً این نکته است که سند آموزشی #2030 یک برنامه ی جامع آموزشی است که بر گسترش آموزش عمومی، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، اولویت‌دهی به پژوهش، برابری جنسیتی و حقوق دختران تاکید دارد و اگر مواردی بر خلاف فرهنگ و ارزش های ایرانی اسلامی وجود داشته باشد، قابل حذف است.

?اما #مهمترین_استدلال_منتقدان_2030 این است که دلیلی برای طراحی برنامه ی آموزشی و پرورشی کشور، #از_بیرون_مرزها وجود ندارد.

?تحلیل و ارزیابی
1️⃣غیر از مواردی که در قانون اساسی به صراحت در خصوص مسائل فرهنگی و آموزشی نگارش شده(اصل 2، 3، 4، 9، 30، 43، 100، 153)، در سالهای اخیر چند سند بالادستی در این خصوص تدوین گردیده است؛ همچون:
?سند تحول جامع آموزش و پرورش(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سال 1390)،
?سند نقشه ی جامع علمی کشور(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سال 1389)
?برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی(مصوب شورای عالی آموزش و پرورش؛ سال1391)

??مغفول گذاشتن این اسناد بومی و #عدم_اهتمام به اجرای آنها از یک سو و تعهد دادن نسبت به اسناد خارجی دیگر از سوی دیگر، معقول به نظر نمی رسد.

2️⃣ مواردی کلی مثبتی که در #2030 آمده همچون آموزش رایگان همگانی و… در میان اسناد بالادستی کشور موجود است و دلیلی برای #تعهد دادن نسبت به این موارد و #التزام به گزارش دهی به یونسکو، #نظارت این سازمان بر نظام آموزشی کشور و #اشراف بر آمار و اطلاعات آموزشی و… وجود ندارد.

3️⃣اسناد سازمان ملل و یونسکو بدون شک مبتنی بر مبانی و اصول حاکم بر این سازمان است و نمی توان آنرا #خنثی_و_بدون__جهت_گیری در نظر گرفت.
اگر موارد مفیدی در اسناد #2030 وجود دارد، می توان از آنها در برنامه ریزی های ملی استفاده کرد اما آن موارد نیز باید #در_چارچوب اسناد ملی و بومی قرار بگیرند و سپس مورد استفاده واقع شوند. به عبارتی کلیات، نظام فکری، مبانی، اصول، چارچوب ها باید ملی و بومی باشند و قطعات جزئی باید در این پازل معنا شوند.

4️⃣«#استقلال_فرهنگی» کشور ایجاب می کند که شاهراه های آموزشی و تربیتی کشور، مبتنی بر مبانی و اصول و منطبق بر سبک زندگی ایرانی اسلامی تدوین گردد و توسط نخبگان بومی طراحی شود و نه از بیرون مرزها.

 

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه