نقشه حملات هوایی روسیه در سوریه

نقشه حملات هوایی روسیه در سوریه 11 اردیبهشت الی 17 خرداد/منبع: ISW
نقشه حملات هوایی روسیه در سوریه 11 اردیبهشت الی 17 خرداد/منبع: ISW

ارسال دیدگاه