سفره افطار منافقین

نصر الحریری مذاکره کنندۀ ارشد معارضین سوری سر سفرۀ افطار منافقین

ارسال دیدگاه