تصویب طرح s722 علیه ایران

طرح s722 علیه ایران با 98 رای مثبت و 2 رای منفی تصویب شد. این طرح باید در مجلس نمایندگان هم به رای گذاشته شود تا با امضای ترامپ به مرحله اجرا برسد
طرح s722 علیه ایران با 98 رای مثبت و 2 رای منفی تصویب شد. این طرح باید در مجلس نمایندگان هم به رای گذاشته شود تا با امضای ترامپ به مرحله اجرا برسد

ارسال دیدگاه