رژیم صهیونیستی و 80 بمب هسته ای..

موسسه SIPRI خبر داد: رژیم صهیونیستی 80 بمب هسته ای دارد و در حال آزمایش موشک بالستیک برد بلند با قابلیت حمل کلاهک هسته ای است
موسسه SIPRI خبر داد: رژیم صهیونیستی 80 بمب هسته ای دارد و در حال آزمایش موشک بالستیک برد بلند با قابلیت حمل کلاهک هسته ای است

ارسال دیدگاه