4000کودک، قربانی تجاوز عربستان به یمن

فارن پالیسی: جنگ سعودی در یمن 4000 کشته و زخمی در میان کودکان یمنی بر جای گذاشته است
فارن پالیسی: جنگ سعودی در یمن 4000 کشته و زخمی در میان کودکان یمنی بر جای گذاشته است

ارسال دیدگاه