ترجمه اختصاصی:

طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان- قانون  گزارش موشک های بالستیک ایران 2017

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان( قانون  گزارش موشک های بالستیک ایران 2017)معرفی می شود.

طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان– قانون  گزارش موشک های بالستیک ایران 2017

عناوین: طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان- جلسه 115 کنگره (2018-2017)

عناوین کوتاه

عناوین کوتاه- مجلس نمایندگان

قانون گزارش موشک های بالستیک ایران 2017

عناوین رسمی

عناوین رسمی- مجلس نمایندگان

گسترش گزارشات سه ماهه درباره فعالیت های (پرتاب های) موشکی بالستیک تایید شده ایران و اعمال تحریم هایی در ارتباط با این فعالیت ها

معرف طرح: روبن کیوئن[36]، نماینده دمکرات از ایالت نوادا (ارائه شده در تاریخ 6 تیر 96)

کمیته های: اطلاعات(دائمی)؛ امور خارجه

در مجلس نمایندگان

آقای کیوئن (به همراه آقای مولتون[37]، آقای نادلر[38]، خانم روزن[39]، آقای سیسیلین[40]، آقای لامبورن[41]، آقای وبر[42] از تگزاس و آقای گوتیمر[43]) لایحه زیر را ارائه نمودند. برای یک دوره زمانی که متعاقبا توسط رئیس مجلس تعیین میگردد، این لایحه علاوه بر کمیته روابط خارجی به کمیته منتخب دائمی اطلاعات ارجاع می گردد تا طبق مقررات موجود در حیطه قضایی هر یک از کمیته های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه

گسترش گزارشات سه ماهه درباره فعالیت های (شلیک) موشکی بالستیک تایید شده ایران و اعمال تحریم هایی در ارتباط با این فعالیت ها

بخش 1- عنوان کوتاه

“قانون گزارش موشک های بالستیک ایران 2017 “

 

بخش 2- یافته ها

کنگره به موارد ذیل دست یافته است:

(1) ایران با وجود محدودیت های اعمالی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) همچنان به آزمایش موشک های بالستیک ادامه میدهد.

(2) ایران در تاریخ 29 ژانویه 2017، موشک بالستیک میان برد خرمشهر را در یک آزمایش نا موفق با سیستم حامل کلاهک موشکی[44] آزمایش نمود. این موشک پیش از انفجار 600 مایل پرواز کرد.

(3) طبق گزارش رسانه ها، در ماه مارس 2017 ایران دو موشک بالستیک کوتاه برد فاتح 110 را آزمایش کرد.

(4) ایران شعاری ضد اسرائیلی با مضمون “اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود” بر روی موشک هایش حک کرد.

بخش 3. گسترش گزارش های سه ماهه درباره فعالیت های موشکی بالستیک تایید شده ایران و اعمال تحریم هایی در ارتباط با این فعالیتها

بخش 1226(ه) قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2017 (قانون عمومی 328-114) از طریق توافق درباره [تبصره] “31 دسامبر 2019″ و افزودن [تبصره]”31 دسامبر، 2022”  اصلاح می شود.

***

• این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ترجمه شده و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
 
پیوند وبگاه اصلی:
 
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3078/text?r=113
 
• مترجم: گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین

 

 


پی نوشت ها: 

[36] RUBEN Kihuen

[37] Mr. Moulton

[38] Mr. Nadler

[39] Ms. Rosen

[40] Mr. Cicilline

[41] Mr. Lamborn

[42] Mr. Weber

[43] Mr. Gottheimer

[44] reentry vehicle

ارسال دیدگاه