یمن در انتظار بزرگترین بحران انسانی در جهان…

گاردین: گرسنگی، جنگ و وبای کشنده در یمن در حال ایجاد بزرگترین بحران انسانی در جهان است/ 80 درصد کودکان یمنی به کمک نیاز دارند
گاردین: گرسنگی، جنگ و وبای کشنده در یمن در حال ایجاد بزرگترین بحران انسانی در جهان است/ 80 درصد کودکان یمنی به کمک نیاز دارند

ارسال دیدگاه