خبر سلفی نمایندگان بین المللی شد

متأسفانه خبر سلفی هزینه ساز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بین المللی شد. آیا ساز و کاری برای بازخواست از خاطیانی که آبروی ملت ایران را برده اند؛ وجود دارد؟

ارسال دیدگاه