بی ثباتی در آمریکا..

رئیس اطلاعات ملی آمریکا: نگرانی هایی درباره بی ثباتی در آمریکا داریم

خبرنگار CNN می نویسد: اخبار مختلفی از بی ثباتی از کشورهای مختلف در طول زندگی ام گزارش کرده ام، کشورهایی که شاید نام آنها شما را غافلگیر نکند: “عراق، افغانستان، مصر و سومالی”. اما هنگامی که در اجلاس Aspen از “جیمز کلپر” رئیس اطلاعات ملی آمریکا درباره هر گونه هشدار مشابهی از بی ثباتی در داخل آمریکا سوال پرسیدم، وی پاسخ غافلگیر کننده ای داد: بله نگران هستیم.

#رصد_راهبردی

◾️وی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا دارای سمت های مختلفی بوده است گفت: جامعه اطلاعاتی آمریکا سنجه هایی برای سنجش “ثبات” در کشورها دارد. وقتی با همان سنجه ها آمریکا را بررسی کنیم، می بینیم که برخی از نشانه های “بی ثباتی” آغاز شده است

?خبرنگار CNN ادامه می دهد: مواردی که جیمز کلپر به آنها اشاره کرد، عدم اعتماد به نهاد های قانونی آمریکا، عدم اعتماد به حکمرانی قانون، عدم اعتماد به حفاظت از آزادی و محیط خصوصی شهروندان بود. جیمز کلپر در ادامه گفته است که با “شعارهایی” که می شنویم، نمی توان به بهبود شرایط موجود کمک کرد

?پیوند خبر:
https://goo.gl/9pnwGT

ارسال دیدگاه