جو بایدن: ترامپ نژادپرستانان را جسور کرد

جو بایدن معاون اول اوباما در زمان ریاست جمهوری وی، در یادداشتی در پایگاه آتلانتیک نوشت: ما اکنون رئیس‌جمهوری در آمریکا داریم که باعث جسور شدن حامیان برتری سفیدپوستان با فرستادن پیام حمایت و راحت بودن به آنها شده است..

جو بایدن معاون اول اوباما در زمان ریاست جمهوری وی، در یادداشتی در پایگاه آتلانتیک نوشت: ما اکنون رئیس‌جمهوری در آمریکا داریم که باعث جسور شدن حامیان برتری سفیدپوستان با فرستادن پیام حمایت و راحت بودن به آنها شده است

?او با اشاره به اینکه اقدام اخیر ترامپ در عفو یک کلانتر آمریکایی متهم به دست زدن به تبعیض نژادی نوشت: در حوادث شارلوتزویل در اوایل ماه جاری میلادی مجددا سابقه طولانی خشونت و نفرتی که مخالف با برابری نژادی در آمریکا است نمایان شد

✴️بایدن با اشاره به سربرآوردن نئونازی‌ها، حامیان کوکلاکس کلان و برتری طلبان سفیدپوست از اتاق‌های تاریک و دور افتادگی و فضای بی‌نام و نشان مجازی و رفتن به خیابان‌های یک شهر مهم تاریخ آمریکا در روز روشن نوشت: ما معتقدیم که در حال جنگی بر سر روح این ملت هستیم

?پیوند یادداشت:
Goo.gl/tkYg96

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه