استقبال نتانیاهو از تشکیل کردستان مستقل!

نتانیاهو از تشکیل کردستان مستقل در کنار مرز ایران حمایت کرد!/در حالی که هنوز مردم فلسطین از حق خود برای داشتن دولت و خاک مستقل منع می شوند و نتوانسته اند کشور غصب شده خود را پس بگیرند

ارسال دیدگاه