هشدار کمیته صلیب سرخ جهانی..

کمیته صلیب سرخ جهانی هشدار داد که تا پایان سال جاری میلادی (2017) حدود 850 هزار نفر در یمن به بیماری وبا مبتلا می شوند

ارسال دیدگاه