‏تهدیدسنگین انصارالله علیه امارات

اخیراموشکی راآزمایش کردیم که بردش به #ابوظبی میرسید به شرکتهای فعال درامارات میگویم که امارات دیگرامنیت ندارد هرلحظه ممکن است موشکهای خودرا روانه کنیم

ارسال دیدگاه