توفان توئیتری ShutUpTrump

توفان توئیتری ShutUpTrump هم چنان ادامه دارد/ پاسخ ایران به سخنان هتاکانه ترامپ علیه ایران در سازمان ملل

ارسال دیدگاه