تصویب بودجه نظامی 700 میلیارد دلاری آمریکا ..

بعد از مجلس نمایندگان، سنا هم بودجه نظامی 700 میلیارد دلاری آمریکا را تصویب کرد؛ 60 میلیارد دلار از این مبلغ هنگفت برای حضور در عراق، افغانستان و سوریه هزینه خواهد شد

ارسال دیدگاه