آری تلویحی آمریکا به همه پرسی اقلیم کردستان

وزیر خارجه آمریکا دیروز با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان زمانی که در جلسه با احزاب کُردی بوده،تماس تلفنی داشته است

⛔️وزیر خارجه آمریکا دیروز با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان زمانی که در جلسه با احزاب کُردی بوده،تماس تلفنی داشته است

✴️وزیر خارجه آمریکا طی این تماس از بارزانی خواسته است که از تنش دوری کرده و پس از برگزاری همه‌پرسی وارد تنش با دولت مرکزی بغداد نشود

تسنیم

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه