تصمیمات پارلمان عراق در واکنش به همه پرسی اخیر

پارلمان عراق در جلسه جاری خود حیدر العبادی را ملزم کرد نیروهای نظامی دولت مرکزی را به کرکوک و همه مناطق مورد منازعه با کردستان اعزام و مستقر کند. پارلمان عراق در تصمیمی دولت را ملزم به بستن مرز با اقلیم کردستان کرد

پارلمان عراق در جلسه جاری خود حیدر العبادی را ملزم کرد نیروهای نظامی دولت مرکزی را به کرکوک و همه مناطق مورد منازعه با کردستان اعزام و مستقر کند. پارلمان عراق در تصمیمی دولت را ملزم به بستن مرز با اقلیم کردستان کرد

?65 نماینده پارلمان عراق در جلسه جاری امروز با امضای درخواستی خواستار برکناری رئیس جمهور کرد عراق و مقامات کرد حاضر در بغداد شدند

?موفق الربیعی مشاور سابق امنیت ملی عراق و نماینده کنونی پارلمان گفت به دنبال ارائه طرحی است که از این پس رأی نمایندگان کردی عراق تأثیری در رأی گیری های مجلس نداشته باشد. 65 نماینده کرد در پارلمان عراق کرسی دارند

تحریر

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه