تعامل با ایران راه تقویت میانه روها!

اندیشکده کاتو در گزارشی مفصل، چند راه مقابله با ایران را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت روش پیشنهادی خود برای مقابله با ایران را ارائه کرده است

اندیشکده کاتو در گزارشی مفصل، چند راه مقابله با ایران را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت روش پیشنهادی خود برای مقابله با ایران را ارائه کرده است

?راه های مقابله با ایران که مورد ارزیابی قرار گرفته:

?تحریم های اقتصادی
?به چالش کشیدن نفوذ ایران در غرب آسیا
?تغییر رژیم از درون
?اقدام نظامی علیه ایران

⛔️راه پیشنهادی اندیشکده کاتو:

❌بعد از اینکه اندیشکده کاتو روش های بالا را مورد ارزیابی قرار می دهد آنها را نا موفق و راه پیشنهادی خودرا اینگونه اعلام می کند:
حفظ برجام و تعامل با ایران در موضوعاتی که دارای منافع مشترک هستند

?اندیشکده کاتو نوشت: روش تعامل، نسبت به روش رویارویی و انزوا، شانس خیلی بهتری جهت ارتقاء رفتار سیاست خارجی ایران و تقویت گروه میانه رو در درون ایران در بلند مدت در اختیار آمریکا قرار می دهد

 

?پیوند گزارش:
Goo.gl/4YVju9

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه