نقش فعال لابی آیپک در شکل دهی راهبرد جامع ترامپ

جروزالم پست به نقل از منابع خود: لابی «آیپک» نقش فعالی در شکل دهی راهبرد جامع ترامپ در قبال ایران ایفا کرده است؛ این راهبرد طی هفته جاری اعلام می شود/برجام تنها بخشی از این راهبرد است

ارسال دیدگاه