جیمز متیس : ایران دولت حامی تروریسم است!

جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در آستانه اعلام راهبرد ترامپ علیه ایران: ایران دولت حامی تروریسم است
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در آستانه اعلام راهبرد ترامپ علیه ایران: ایران دولت حامی تروریسم است

ارسال دیدگاه