تحریم های جدید به بهانه های موشکی و دفاع منطقه ای!

?سی اِن اِن: باب کورکر با هماهنگی تیلرسون در حال کار بر روی طرح جدیدی است که تحریم های جدیدی علیه ایران اِعمال خواهد کرد. احتمالا این تحریم های جدید به بهانه های موشکی و دفاع منطقه ای ایران تصویب شود
?سی اِن اِن: باب کورکر با هماهنگی تیلرسون در حال کار بر روی طرح جدیدی است که تحریم های جدیدی علیه ایران اِعمال خواهد کرد. احتمالا این تحریم های جدید به بهانه های موشکی و دفاع منطقه ای ایران تصویب شود

ارسال دیدگاه