تلگرام/محدودیت های موشکی به برجام اضافه شود !

دیوید آلبرایت در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خواستار تغییر برجام شد. وی در این جلسه گفت: فکر نمی کنم که باید برجام را کنار بگذاریم. باید آن را تغییر دهیم.

موسس و رئیس اندیشکده ISIS: محدودیت های موشکی به برجام اضافه شود

⚠️دیوید آلبرایت در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خواستار تغییر برجام شد. وی در این جلسه گفت: فکر نمی کنم که باید برجام را کنار بگذاریم. باید آن را تغییر دهیم.

❌آلبرایت افزود آمریکا باید تلاش خود برای اِعمال محدودیت بر پیشرفت موشک های ایران (که نقض قطع نامه 2231 است) و دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های نظامی چون پارچین را توجیه نماید

✴️طبق متن منتشر شده در وب سایت این اندیشکده، پیشنهادات آلبرایت بدین صورت است: افزایش دوره تایید 90 روزه، بازنویسی سیاست آمریکا برای حذف محدودیت زمانی برجام و قطع نامه 2231 و سخت تر کردن بازرسی ها و اجرای کامل بند T برجام. با همکاری کنگره، دولت آمریکا باید برجام را تغییر دهد. رئیس جمهور باید اعلام کند این رویکرد خلاف برجام نیست. تحریم های هسته ای مجدد اِعمال نخواهد شد. تحت پیروی از این مشی، برجام تنها یک بُعد از اهداف گسترده رویارویی با ایران است

?پیوند گزارش:

Goo.gl/muzzt5
Goo.gl/muzzt5

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه