اینستاگرام/ 11هزار روهینگیایی گریختند!

پست منتخب صفحه #اینستاگرام اندیشکده راهبردی تبیین/11 هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی پس از فشارهای مجدد ارتش و افراطگرایان میانمار بر آنها مجبور شدند به بنگلادش بگریزند
پست منتخب صفحه #اینستاگرام اندیشکده راهبردی تبیین/11 هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی پس از فشارهای مجدد ارتش و افراطگرایان میانمار بر آنها مجبور شدند به بنگلادش بگریزند

ارسال دیدگاه