توئیتر/منتخب توئیت کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین

منتخب_توئیت کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین در هفته گذشته

☑️#منتخب_توئیت کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین در هفته گذشته( 15 الی 21 مهر96):

 

?ترامپ هرقدر مخاطب آمریکایی رامیشناخت؛مخاطب ایرانی رانمیشناخت. روحانی ازاین فرصت بهره برد. #جنگ_رسانه‌ای را روحانی برد. #جنگ_اقدامات چه خواهدشد؟

 

?بعد از #مام_جلال، بارزانی اقلیم کردستان عراق را ملک مطلق خود خواهد دانست، چه کسی در مقابل این دیکتاتور که از سال 2013 مدت ریاست قانونی اش بر اقلیم پایان یافته خواهد ایستاد؟

 

⚪️دربحث حقابه‌ ایران از هیرمند لازم است حق #هامون جدا ازحقابه‌ ایران درنظرگرفته شود. ازبین‌رفتن هامون تهدیدی مشترک علیه ایران و افغانستان است

 

?توئیتر اندیشکده راهبردی تبیین:

Twitter.com/tabyincenter

 

ارسال دیدگاه