اینستاگرام/ نقد کلینتون به ترامپ!

#هیلاری_کلینتون، ترامپ را به جهت نحوه تعاملش با #ایران نقد کرد و گفت که او با این رفتارها چهره غیر معقولی از #آمریکا نشان می دهد پ ن: فارغ از این گفته ها باید فراموش نکنیم که #کلینتون و اروپایی ها در بحث فشارها علیه ایران با #ترامپ مشکلی ندارند بلکه تنها مشکل آنها نحوه برخورد او و روشی است که با آن به سراغ ایران می آید است
#هیلاری_کلینتون، ترامپ را به جهت نحوه تعاملش با #ایران نقد کرد و گفت که او با این رفتارها چهره غیر معقولی از #آمریکا نشان می دهد پ ن: فارغ از این گفته ها باید فراموش نکنیم که #کلینتون و اروپایی ها در بحث فشارها علیه ایران با #ترامپ مشکلی ندارند بلکه تنها مشکل آنها نحوه برخورد او و روشی است که با آن به سراغ ایران می آید است

ارسال دیدگاه