تلگرام/ جورج سوروس18میلیارد دلار از سرمایه اش را به بنیاد جامعه باز منتقل کرد.

جورج سوروس18میلیارد دلار از سرمایه اش را به بنیاد جامعه باز منتقل کرد. وی که به پدر انقلاب های مخملی مشهور است پیشتر گفته بود: من در گرجستان ده میلیون دلار خرج کردم و حکومتی را بردم و حکومتی را آوردم

ارسال دیدگاه