تلگرام/ لفاظی های ضد ایرانی آمریکا وزن بیشتری داشت اگر….

ریچارد هاس رئیس اندیشکده CFR: اگر آمریکا برای کمک به کردهای عراق در برابر دولت عراق (که مورد حمایت ایران است) کاری انجام می داد، لفاظی های ضد ایرانی آمریکا وزن بیشتری داشت

ارسال دیدگاه