تلگرام/پیشنهادهایی علیه ایران در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا..

پیشنهادهای دکتر Heinonen کارشناس اندیشکده ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان علیه ایران:

پیشنهادهای دکتر Heinonen کارشناس اندیشکده ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان علیه ایران:

1-افزایش جزئیات بیشتر به گزارش های فصلی آژانس در مورد برنامه هسته ای ایران
2-بازدید از هر مکان و مصاحبه با هر دانشمند
3-پروند ابعاد نظامی احتمالی ایران از سوی آژانس پیگیری شود
4-تصویب پروتکل الحاقی در ایران
5-محدودیت‌ قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد موشک‌ بالستیک باید به عرصه موشک‌های کروز هم وارد شود!
6-تعریف زمان گریز تغییر یابد و روند حفظ زمان گریز افزایش یابد

?پیوند استماع این کمیته:

Goo.gl/R2yhXX

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه