براساس یک نظرسنجی؛

اکثر آمریکایی‌ها شدت اختلافات سیاسی در کشورشان را بالا می‌دانند

براساس نظرسنجی جدیدی که نتایج آن در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شده از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر معتقدند اختلافات سیاسی در این کشور در حال حاضر حداقل به اندازه زمان جنگ ویتنام شدید هستند

براساس نظرسنجی جدیدی که نتایج آن در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شده از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر معتقدند اختلافات سیاسی در این کشور در حال حاضر حداقل به اندازه زمان جنگ ویتنام شدید هستند و از هر ۱۰ آمریکایی نیز حدود شش نفر می‌گویند ریاست جمهوری دونالد ترامپ نظام سیاسی آمریکا را ناکارآمدتر کرده است.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این نظرسنجی که به طور مشترک توسط این روزنامه و دانشگاه مریلند انجام شده نشان داد که در نتیجه ۹ ماه ریاست جمهوری دونالد ترامپ در این کشور شکاف‌های سیاسی شدیدی ایجاد شده و سیاست‌ها، شیوه بیان و تاکتیک‌های او نسبت به هر اتفاق دیگری در ۴۵ سال گذشته بیشتر باعث انزجار آمریکایی‌ها از یکدیگر شده است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که شیوه‌های ترامپ یک فاکتور مهم در نحوه نگرش آمریکایی‌ها به دموکراسی کشورشان بوده است.

واشنگتن پست نوشت: براساس این مطالعه از هر ۱۰ پاسخگو حدود هفت نفر موافق بودند که اختلافات سیاسی در آمریکا مشابه زمان مربوط به جنگ ویتنام است.

همچنین شش نفر از هر ۱۰ آمریکایی موافق بودند که ترامپ دلیل تشدید ناکارآمدی نظام سیاسی آمریکا است.

از هر ۱۰ نفر نیز هفت تن عنوان کردند که ترامپ و دولتش ناکارآمد هستند و درصد حتی بیشتری شامل هشت نفر از هر ۱۰ نفر گفتند که کنگره آمریکا نیز ناکارآمد است.

در عین حال این نظرسنجی نشان داد که تنها ۱۲ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند نمایندگان کنگره با استفاده از ارزش‌های بنیادین سیاست‌ها را تسهیل می‌کنند اما ۸۷ درصد گفتند که قانونگذاران آمریکایی هر آنچه که لازم باشد برای پیروزی در انتخابات انجام می‌دهند.

در عین حال این نظرسنجی نشان داد تعداد آمریکایی‌هایی که از نحوه کارکرد دموکراسی کشورشان شرمنده‌اند از سال ۲۰۱۴ تاکنون دو برابر شده و از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد رسیده است و در عین حال حدود نیمی از آمریکایی‌هایی که گفته‌اند “شدیدا” با ترامپ مخالف هستند در عین حال گفته‌اند که به نحوه کارکرد دموکراسی در واشنگتن افتخار نمی‌کنند. با این حال این میزان عدم افتخار به دموکراسی آمریکا در میان کسانی که “تا حدی” مخالف عملکرد ترامپ بودند دو برابر بوده است.

از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر معتقد است که سطح سیاس کشورشان “به میزان خطرناکی پایین آمدهاست” و اکثریت آنها معتقدند که این وضعیت تبدیل به “یک هنجار جدید” شده و موقتی نیست. ۸۱ درصد دموکرات‌ها و ۵۶ درصد جمهوری‌خواهان براساس این نظرسنجی گفته‌اند که سطح سیاست‌های آمریکا “به میزان خطرناکی پایین آمده است”.

در عین حال ۵۱ درصد به طور کلی گفتند که “میزان زیادی از تقصیر” این وضعیت به دوش ترامپ است و ۳۸ درصد گفتند که تقصیر جمهوری‌خواهان و ۳۲ درصد نیز گفتند که تقصیر دموکرات‌ها است. از هر ۱۰ پاسخگو نیز شش نفر معتقد بودند که “پول‌های سیاسی” مقصر است و ثروتمندان حامی سیاستمداران مقصر هستند.

در عین حال ۷۵ درصد موافق بودند که سازمان‌های رسانه‌ای در آمریکا در گزارش درباره مسائل اجتماعی و سیاسی غرض ورزی دارند.

دست‌کم ۵۶ درصد نیز اظهار داشتند آمریکایی‌ها اکنون کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر احساس اتحاد دارند.

در عین حال ۱۴ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند که سطح اخلاقیات و صداقت سیاستمدارشان را عالی یا خوب تلقی می‌کنند که به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۷ و به میزان ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۹۸۷ کاهش پیدا کرده است.

در این نظرسنجی دو سوم دموکرات‌ها گفتند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری را مشروع نمی‌دادند اما تنها ۹ درصد جمهوری‌خواهان چنین عقیده‌ای داشتند. در مجموع ۴۲ درصد آمریکایی‌ها گفتند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری مشروع نبوده است.

این در حالی است که در مقام مقایسه تنها ۱۴ درصد آمریکایی‌ها گفته بودند که انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ مشروع نبوده است.

در عین حال ۵۶ درصد آمریکایی معتقدند که از نظر آنها حزب دموکرات به طور کلی نماینده دیدگاه‌های سیاسی آنهاست در حالی که تنها ۴۳ درصد آمریکایی‌ها این نظر را درباره حزب جمهوری‌خواه داشتند.

۵۵ درصد گفتند که حزب جمهوری‌خواه عمدتا مخالف دیدگاه‌های آنهاست و ۶۰ درصد نیز این نظر را درباره ترامپ داشتند.

در عین حال این نظرسنجی نشان داد که آمریکایی‌ها از برچسب‌های سیاسی به شکل گسترده‌تری برای تعریف مردم استفاده می‌کنند.

نیمی از آمریکایی‌ها می‌گویند اگر بدانند یک نفر دموکرات است این موضوع نه فقط نشان می‌دهد که آنها درباره سیاست‌های دولت چطور فکر می‌کنند بلکه نشان می‌دهد که چطور زندگی می‌کنند. بیش از نیمی از آمریکایی‌ها نیز همین نظر را درباره جمهوری‌خواهان داشتند.

همچنین ۵۶ درصد آمریکایی‌ها نیز معتقدند اکنون به نسبت گذشته چیزهای کمتری آمریکایی‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

این نظرسنجی با پرسش از ۱۶۰۰ بزرگسال آمریکایی انجام شده است.

 

• این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.

منبع: واشنگتن پست

ارسال دیدگاه