تلگرام/دستگیری ولید بن طلال شاهزاده ثروتمند سعودی

دستگیری ولید بن طلال شاهزاده ثروتمند سعودی، متعب بن عبدالله پسر پادشاه قبلی عربستان و همچنین برخی دیگر از وزراء و شاهزادگان سعودی تیتر اخبار شب گذشته رسانه‌های عربستان بود
دستگیری ولید بن طلال شاهزاده ثروتمند سعودی، متعب بن عبدالله پسر پادشاه قبلی عربستان و همچنین برخی دیگر از وزراء و شاهزادگان سعودی تیتر اخبار شب گذشته رسانه‌های عربستان بود

ارسال دیدگاه